Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikasının Kapsamındaki Siteler

Videojet, küresel bir kuruluştur. Bu Gizlilik Politikası, Videojet'in sahibi olduğu tüm web siteleri ve etki alanları ve de tamamına sahip olduğumuz bağlı kuruluşlarımızın web siteleri ve etki alanları ("Videojet web siteleri") için geçerlidir. Videojet, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bu Gizlilik Politikasında belirtilen aynı gizlilik ve güvenlik düzeyini sağlayacaktır.

Zaman zaman Videojet web siteleri, Videojet'in sahibi olmadığı veya denetiminde olmayan diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Videojet, diğer web sitesi sahipleri tarafından kullanılan gizlilik uygulamalarından ya da bu diğer web sitelerinin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir. Çeşitli Videojet'e ait olmayan web siteleri için verilen bağlantılar, Videojet'in bu web sitelerini, bu sitelerde açıklanan ürünleri veya hizmetleri ya da bu sitede yer alan diğer malzemeleri onayladığı anlamına gelmez veya onaylandığını ima etmez.

Kişisel Bilgiler

Videojet web siteleri istenen malzemeleri sunmak, sorulara yanıt vermek ya da bir ürünü veya hizmeti teslim etmek için ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası veya mali veriler gibi bir kişiye özgü bilgileri ("kişisel bilgiler") toplayabilir. Videojet web siteleri, gönüllü sunulmadığı sürece kişisel bilgiler toplamaz.

Videojet, kişisel bilgilerinizi başkalarına satmayacak veya kiralamayacaktır. Videojet kişisel bilgileri bağlı kuruluşlarıyla, yetkili dağıtımcılarıyla ve güvendiği diğer üçüncü taraflarla paylaşabilir; ancak bu bilgileri Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde kullanacaktır. Kişisel bilgiler şu amaçlarla kullanılabilir:

Bir işlemi veya siparişi yerine getirme;

  • Servis ve destek sunma;
  • Videojet ürünleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi iletme veya
  • Videojet'in ürünleri, hizmetleri ve müşteri ile kurduğu iletişimi geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gerçekleştirme.
  • Ayrıca Videojet, geçerli yasalara uyum sağlamak, mahkeme celbi veya arama izinleri gibi yasal taleplere yanıt vermek, Videojet'in ve kullanıcılarımızın haklarını, mülklerini veya güvenliklerini korumak için kişisel bilgileri ifşa edecektir. Buna, dolandırıcılıktan kaçınmak ve kredi riskini azaltmak için başka şirketlerle ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak da dahildir.

Diğer Bilgiler

Videojet, sağladığınız bilgilerin yanı sıra, Web işaretçileri, tanımlama bilgileri ve tümleşik Web bağlantıları gibi yaygın bir şekilde kullanılan bilgi toplama araçlarıyla bir Videojet web sitesini ziyaretiniz sırasında da bilgi toplayabilir. Bu araçlar, kimliğinizin ifşa edilmesine neden olmayacak belirli standart bilgileri toplar; bununla birlikte tarayıcı türünüz ve diliniz, erişim zamanları, Videojet web sitesine ulaşmanızı sağlayan web sitesinin adresi gibi "kullanım verileri" sağlar. İnternet Protokolü (IP) adresiniz, tıklatma dizisi davranışınız (ör. görüntülediğiniz sayfalar, tıklattığınız bağlantılar ve Videojet web siteleriyle bağlantı olarak gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler) ve ürün bilgileri hakkında da bilgi toplayabilir.

Çocuklar

Videojet 13 yaşından küçük çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgiler toplamaz. 13 yaşından küçük bir çocuğun kişisel bilgilerini topladığını öğrenirse, bilgileri mümkün olan en kısa sürede silmek için gerekli adımları atacaktır.

Güvenlik

Videojet, kontrolü altındaki kişisel bilgileri kaybetme, hırsızlık, kötüye kullanım, yetkisiz erişim veya ifşaya karşı korumak için güvenlik tedbirleri almıştır. Videojet web siteleri aracılığıyla toplanan bilgileri koruyan idari, fiziksel ve teknik engeller Videojet'in site için geliştirdiği önlemlerden biridir.

Politika Değişiklikleri

Videojet, bu Gizlilik Politikasında değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu değişikler, uygun bir zamanda Videojet web sitelerinde yayınlanacaktır. Bu beyan, 18.10.2010 tarihinden itibaren geçerlidir.