Sorumluluk Reddi

Web sitesinin içeriği

Yazar, sağlanan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesine dair hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından ya da hatalı veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya maddi olmayan zararlarla ilgili yazardan hiçbir şey talep edilemeyecektir (böyle bir duruma açıkça yazarın ihmali veya suç niyeti neden olmadığı sürece). Tüm teklifler herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk olmadan yapılır. Yazar önceden bildirimde bulunmaksızın sitenin içeriğini değiştirme, silme veya bu içeriğe ekleme yapma ya da web yayınını geçici veya kalıcı olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

Başvurular ve bağlantılar

Yazarın sorumlu olmadığı web sitelerine (bağlantılar) doğrudan veya dolaylı başvurular söz konusu olduğunda, yalnızca yazarın içerikten haberdar olduğu ve içerikleri yasa dışı olduğu takdirde yazarın kullanımlarını önlemesi teknik olarak mümkün ve makul olduğu durumlarda sorumluluk kabul edilecektir. Yazar işbu belgeyle, bağlantılar eklendiğinde böyle web sitelerinde yasa dışı içeriğin tespit edilmediğini açıkça beyan eder. Yazarın böyle bağlantı kurulan veya başvurulan sitelerin mevcut veya gelecekteki tasarımı, içeriği veya sahipliği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur ve işbu belgeyle bu sitelerin bağlantılar eklendikten sonra değiştirilebilecek içeriğine dair tüm sorumlulukları reddeder. Bu sorumluluk reddi, yazarın kendi sitesindeki ve yazarın kullanıma açtığı ziyaretçi defterlerine, tartışma forumlarına ve posta listelerine yapılan üçüncü taraf girişlerindeki tüm bağlantılar ve başvurular için geçerlidir. Yasa dışı, hatalı veya eksik bilgilerden ve özellikle de bu bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlar için yalnızca bağlantı kurulan veya başvurulan sitenin sahibi sorumludur; böyle bir siteye bağlantılar veya başvurular içeren sitenin sahibi ise sorumlu değildir.

Telif hakkı ve ticari marka hakkı

Yazar, tüm yayınlarda grafiklerin, ton belgelerinin, video görüntülerinin ve metinlerin telif haklarını kullanmak veya lisanssız grafikler, ton belgeleri, video görüntüleri kullanmak için çaba gösterir. Bu web sitesinde yer alan tüm özel ticari markalar ve marka adları sınırlama olmaksızın geçerli ticari marka yasalarının hükümlerine tabidir ve tescilli sahiplerinin sahiplik hakları tarafından korunur. Ticari markalardan yalnızca bahsedilmesi, bu ticari markaların üçüncü taraf hakları tarafından korunmadığı anlamına gelmez. Yazar tarafından özel olarak yayınlanan sitelerdeki telif hakkı, sitenin yazarında kalır. Böyle grafiklerin, ton belgelerinin, video görüntülerinin ve metinlerin yazarın önceden açıkça izni almadan başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılması veya kullanılması yasaktır.

Bu sorumluluk reddinin yasal geçerliliği

Bu sorumluluk reddi, bu siteye başvuru yapan internet teklifinin bir parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu sorumluluk reddindeki metnin veya terimlerin herhangi bir bölümü artık yürürlükteki yasalarla uyumlu olmazsa, bu durumun belgenin diğer bölümleri ya da içeriği veya geçerliliği üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.