Ochrona danych

Witryny objęte polityką prywatności

Videojet jest organizacją globalną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn internetowych i domen należących do firmy Videojet oraz witryn internetowych i domen spółek zależnych będących w stu procentach naszą własnością („witryny internetowe Videojet”). Firma Videojet zapewni taki sam poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa – jak przedstawiono w polityce prywatności – we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

Od czasu do czasu, witryny internetowe firmy Videojet mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez firmę Videojet. Firma Videojet nie ponosi odpowiedzialności za praktyki związane z politykę prywatności stosowane przez innych właścicieli witryn internetowych ani za treści lub rzetelność tych witryn internetowych. Łącza do różnych witryn internetowych niebędących własnością firmy nie stanowią ani nie sugerują popierania przez Videojet tych witryn internetowych, jakichkolwiek produktów lub usług opisanych w tych witrynach ani żadnych zagadnień tam poruszanych.

Dane osobowe

Aby móc dostarczyć zamawiane materiały, odpowiedzieć na zapytania albo dostarczyć produkt lub usługę, witryny internetowe firmy Videojet gromadzą specyficzne informacje o osobie, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub dane finansowe („dane osobowe”). Witryny internetowe Videojet nie gromadzą danych osobowych, które nie zostały podane dobrowolnie.

Firma Videojet nie sprzeda, nie użyczy ani nie przekaże Twoich danych osobowych innym. Firma Videojet może udostępniać dane osobowe swoim spółkom zależnym, autoryzowanym dystrybutorom oraz innym zaufanym stronom trzecim, ale będzie używać tych danych zgodnie z tą polityką prywatności. Dane osobowe mogą być używane do następujących celów:

Ułatwienie przeprowadzenie transakcji lub obsługi zamówienia;

  • Świadczenie usług i wsparcie;
  • ○Informowanie o produktach i usługach firmy Videjet
  • Audyt, analizy danych oraz badania mające na celu doskonalenie produktów, usług oraz komunikacji z klientem firmy Videojet.
  • Firma Videojet ujawni także dane osobowe, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami, w celu zareagowania na wymagania organów prawa, takie jak wezwania sądowe lub nakazy, w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Videojet i naszych użytkowników. Może to obejmować wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i redukcji ryzyka kredytowego.

Inne informacje

Oprócz informacji, które udostępniasz, firma Videojet może również zbierać informacje podczas Twojej wizyty w witrynie internetowej przez powszechnie stosowane narzędzia do zbierania informacji, np. znaczniki internetowe, pliki cookie oraz osadzone łącza internetowe. Te narzędzia zbierają pewne standardowe informacje, które nie identyfikują Twojej tożsamości, ale zapewniają „dane o wykorzystaniu”, takie jak Twój typ i język przeglądarki, godziny dostępu, adres witryn internetowych, z których uzyskałeś dostęp do witryny Videojet. Mogą one również zbierać informacje o adresie protokołu internetowego (IP), zachowaniach związanych z klikaniem (tj. przeglądane przez Ciebie strony internetowe, łącza, które klikasz oraz inne działania, które podejmiesz w związku z witryną internetową) oraz informacje o produktach.

Dzieci

Firma Videojet nie zbiera świadomie informacji osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. W przypadku, jeśli firma dowie się, że pozyskała dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, podejmie ona działania mające na celu usunięcie informacji, jak szybko będzie to możliwe.

Bezpieczeństwo

Firma Videojet stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed stratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, jak i nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem informacji osobowych pod swoją kontrolą. Wśród zabezpieczeń opracowanych przez Videojet został opracowany z myślą o tej stronie występują bariery administracyjne, fizyczne i techniczne bariery mające na celu ochronę danych zebranych za pośrednictwem witryny internetowej Videojet.

Zmiany polityki

Firma Videojet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Takie zmiany będą terminowo publikowane w witrynach internetowych firmy Videojet. Niniejsze oświadczenie obowiązuje od dnia 18.10.2010 r.