Privacybeleid

Sites die onder het privacybeleid vallen

Videojet is een wereldwijde onderneming. Het privacybeleid is van toepassing op alle door Videojet beheerde websites en domeinen, en die van onze dochterondernemingen ('Videojet-websites'). Videojet wil in alle landen waarmee het zaken doet hetzelfde niveau van privacy en veiligheid bieden zoals is beschreven in dit privacybeleid.

Videojet-websites zullen soms links naar andere websites bevatten, die niet onder het eigendom vallen of beheerd worden door Videojet. Videojet is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websitebeheerders of de inhoud of juistheid van die andere websites. Links naar diverse niet-Videojet-websites betekenen of impliceren geen steun door Videojet aan deze websites, op deze sites beschreven producten of diensten, of enig ander materiaal dat ze bevatten.

Persoonlijke informatie

Om de gevraagde materialen te kunnen leveren, vragen te beantwoorden of een product of dienst te leveren, verzamelen Videjet-websites informatie die uniek is voor een individu, zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnmmer of financiële gegevens ('persoonlijke gegevens'). Videojet-websites verzamelen die informatie niet als die niet vrijwillig is verstrekt.

Videojet verkoopt, verhuurt of least uw persoonlijke informatie niet aan derden. Videojet kan de informatie wel delen met aangesloten bedrijven, geautoriseerde distributeurs en andere betrouwbare partijen, maar zal deze alleen in overeenstemming met dit privacybeleid gebruiken. Persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor:

Het faciliteren van een transactie of bestelling;

  • Het bieden van service en ondersteuning;
  • Het verstrekken van informatie over Videojets producten en diensten; of
  • Auditing, data-analyse en onderzoek om Videojets producten, diensten en klantcommunicaties te verbeteren.
  • Videojet zal persoonlijke informatie openbaar maken als dit wettelijk vereist is, of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of bevel tot huiszoeking, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Videojet en onze gebruikers te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie inhouden met andere bedrijven en organisaties ter voorkoming van fraude en vermindering van kredietrisico's.

Andere informatie

Naast de informatie die u verstrekt, kan Videojet ook informatie verzamelen tijdens uw bezoek aan een Videojet-website via de gebruikelijke tools, zoals webbeacons, cookies en embedded weblinks. Deze tools verzamelen bepaalde standaardinformatie die u niet persoonlijk identificeert, maar 'gebruiksgegevens' opleveren, zoals uw type browser en taal, tijdstippen van toegang en het adres van de website via welke u op de Videojet-website bent gekomen. Ze kunnen bovendien informatie verzamelen over uw internetprotocoladres (IP-adres), clickstreamgedrag (bv. de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere handelingen die u in verband brengen met Videojetwebsites) en productinformatie.

Kinderen

Videojet verzamelt nooit bewust persoonlijk informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Zodra we erachter komen dat dit wel is gebeurd, nemen we stappen om de verzamelde informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Beveiliging

Videojet heeft beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie welke wij beheren. Onder deze maatregelen zijn administratieve, fysieke en technische barrières om de via Videojet-websites verzamelde informatie te beveiligen.

Beleidswijzigingen

Videojet behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Zulke wijzigingen zullen tijdig op de Vidojetwebsites worden bekendgemaakt. Deze verklaring geldt vanaf 18-10-2010.