Disclaimer

Inhoud van de website

De auteur accepteert geen aansprakelijkheid voor de correctheid, compleetheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Claims tegen de auteur worden niet geaccepteerd met betrekking tot materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of incomplete informatie, tenzij deze aantoonbaar wordt veroorzaakt door nalatigheid of criminele intenties van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor de inhoud van de site te wijzigen, verwijderen of aanpassingen te doen zonder voorafgaande bekendmaking, of om de webpublicatie tijdelijk of permanent te verwijderen.

Referenties en links

Met directe of indirecte verwijzingen naar websites (links) waarvoor de auteur niet verantwoordelijk is, kan alleen aansprakelijkheid worden geacepteerd in gevallen waarin de auteur de inhoud kent en waarin het technisch mogelijk en redelijk zou zijn dat het gebruik ervan is te verhinderen, mocht de inhoud illegaal zijn. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat, op het moment dat de links werden geplaatst, er geen illegale inhoud in zulke websites is opgemerkt. De auteur heeft geen invloed op het huidige of toekomstige ontwerp, de inhoud of auteurschap van zulke gelinkte of verwezen sites en wijst hierbij alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van zulke sites, die kan zijn gewijzigd nadat de links zijn geplaatst, af. Deze disclaimer is van toepassing op alle links en verwijzingen op de site van de auteur en op bijdragen van derden in bezoekersgegevens, discussiefora en mailinglijsten die door de schrijver beschikbaar zijn gemaakt. Alleen de eigenaar van de gelinkte of verwezen site is aansprakelijk voor illegale, onjuiste of incomplete informatie en in het bijzonder voor schade door het gebruik of niet-gebruik van zulke informatie, en niet de eigenaar van de site die de links of verwijzingen naar zo'n site bevat.

Copyright en handelsmerk

In alle publicaties streeft de auteur ernaar het copyright te gebruiken van grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten of om grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, vidoeofragmenten en teksten te gebruiken die licentievrij zijn. Alle geregistreerde handelsmerken en merknamen op deze website vallen zonder voorbehoud onder de bepalingen van de relevante wetgeving en worden beschermd door het eigendomsrecht van hun geregistreerde eigenaren. Uit de vermelding op zich kan niet worden afgeleid dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden. Het copyright op sites die exclusief door de auteur worden gepubliceerd, blijft bij de auteur van de site. De reproductie of het gebruik van zulke grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties, zonder de expliciete voorafgaande toestemming van de schrijver, is verboden.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van internetaanbieding waarin verwijzing naar deze site is gemaakt. Als een deel van de tekst of afzonderlijke voorwaarden ervan niet volledig of niet geheel voldoen aan de geldende wetten, zal dit geen invloed hebben op de andere onderdelen van het document of hun inhoud of geldigheid.